Opbevaring & Brug

Væsentligste regler for salg og anvendelse af fyrværkeri

Nye regler for køb og anvendelse af fyrværkeri trådte i kraft i 2014.

 • Du må købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december.
 • Du må anvende fyrværkeriet fra den 27. december til og med 1. januar.
 • Hvis du ønsker at fyre fyrværkeri af ved en festlig lejlighed i løbet af året, skal du kontakte en festfyrværker.
 • Lovligt konsumfyrværkeri skal være CE-mærket. CE-mærket angiver, at producenten har sikret sig, at fyrværkeriet overholder alle væsentlige sikkerhedskrav – Husk på at selv lovligt fyrværkeri kan være farligt!
 • En forbruger må i sin private personbil transportere fyrværkeri i en mængde til eget brug. 5 kilo NEM er den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.
 • Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri – enten på artiklen eller på emballagen. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.

 

Gode råd ved brug af fyrværkeri

 • Brug altid beskyttelsesbriller
 • Brug kun fyrværkeri udendørs og ikke i nærheden af brandfarlige steder
 • Overhold den anbefalede sikkerhedsafstand til publikum
 • Klargør kun ét stykke fyrværkeri ad gangen
 • Vend fyrværkeriet med affyringsretningen lodret opad
 • Anbring fyrværkeriet i et solidt fæste som anbefalet
 • Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk
 • Gå aldrig tilbage til en fuser

 

Håndtering af overskydende fyrværkeri
Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af ved nytåret, kan du kontakte din kommune for at få deres anvisninger for bortskaffelsen. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der kan modtage fyrværkeri.

Du må godt gemme fyrværkeriet til det igen bliver 27. december, men du må maks. opbevare 5 kgNEM. NEM-vægten står på fyrværkeri.

Overskydende fyrværkeri skal opbevares på en fornuftig måde. Læg det mørkt og tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder. Du skal opbevare alt fyrværkeri utilgængeligt for børn, og du må endelig ikke fjerne beskyttelseshætten fra lunter.

obevaring